--- MEMBERS ---

Staff

Professor   Keiji Iramina  iraminainf.kyushu-u.ac.jp

Graduate School of System Life Sciences

D5   Abdullah Basuki Rahmat  
  Hadriana Iddas  
  Kuruniawan Eka Permana  
  Thanate Angsuwatanakul  
  Fadilla Zennifa  
D4   Wang Ruimin  
D2   Sho Ageno  
  Risako Kamezawa  
  Junya Kurogi  
  Hiroto Takeuchi  
  Chen Zhuoheng  
  Xu Zebin  
  Zheng Wenwei  
D1   Fumiya Sanuki  
  Shota Hatano  
  Yang Bokun  
  Wang Xiaolong  
  Wang Zihao  
  Li Zhaoxuan  
  Le Thi Cam Van  

Graduate School of
Information Science and Electrical Engineering

D1   Nyi Nyi Tun  
M2   Hiroyuki Iwata  
  Kohei Tsutsumi  
  Aiko Watanabe  
D1   Shohei Tada  

Department of
Electrical Engineering and Computer Science

B4   Ayumi Tahara  
  Ryusei Fuji  

Research Student

  Martha Espinoza Torres  
  Ma Wanqin  
  Bi De  
  Tran Chi  
  Yang Yihan  
  Lai Junjie